ACT: Acceptance and Commitment Training

(Vertaling: acceptatie en opmerkzaamheid trainen)

Met de methode ACT geef ik je handvatten om je veerkracht te vergroten en concreet te handelen vanuit zelfacceptatie en persoonlijke waarden. Ik help je belemmerende emoties en overtuigingen op een effectieve wijze omzetten naar vitaal en waardevol handelen.

Binnen ACT begeleid ik je op maat naar jouw gewenste veranderingen. Er ligt dus geen vast lijstje klaar voor je, maar samen gaan we op weg naar wat jij zelf wil veranderen. Wel maak ik gebruik van de zes verschillende processen/vaardigheden:
– Acceptatie: ruimte maken voor vervelende ervaringen
– Defusie: afstand nemen van je gedachten
– Het Zelf: flexibel omgaan met je zelf(beeld)
– Hier en Nu: aandacht voor het Hier en Nu
– Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt
– Toegewijd Handelen: Investeren in wat je echt belangrijk vindt (waarden)


We werken zo aan een blijvende gedragsverandering door jouw concrete vaardigheden aan te leren wat je helpt in het maken van bewuste keuzes. Op die manier krijg je grip op je gedrag en je keuzes. Op basis van je persoonlijke waardes stel je doelen op, wat ervoor zorgt dat wat je doet er ook echt toe doet!

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde training die zich richt op het vergroten van een waardevol leven en je te leren accepteren wat je niet kunt veranderen. Je werkt aan het doorbreken van hardnekkige gedragspatronen omdat je werkt aan opmerkzaamheid trainen. Wat maakt dat je bewuster gaat leven.

Dit bij elkaar zorgt ervoor dat je mentaal flexibelere wordt. Het doel van ACT is dus het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Hierbij maken we veel gebruik van metaforen en oefeningen. Op die manier ontwikkel je op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

ACT helpt je keuzes te maken die jou dichter brengen bij wat jij echt belangrijk vindt!